REWALBI Brainshare

Med över 40 års samlad erfarenhet från miljö- och avfallsbranschen besitter vi unik och efterfrågad spetskompetens. Med REWALBI BrainShare delar vi med oss av den.

Säkerhetsrådgivare Farligt gods

Den som bedriver verksamhet där det ingår att lämna eller själva transportera farligt gods ska enligt svensk lagstiftning använda en godkänd säkerhetsrådgivare.

Med en säkerhetsrådgivare för farligt gods från REWALBI säkerställer ni högsta säkerhetsnivå och att de lagar gällande transport av farligt gods följs.

Vi ger rådgivning, kontrollerar och utbildar gällande transport av farligt gods för en effektiv och säker hantering så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Sortering och klassificering av farligt avfall

Farligt avfall kräver säker hantering. REWALBI ger er trygghet i att ert farliga avfall hanteras och rapporteras på ett korrekt och säkert sätt.

Vi har erfarenheten och den kemiska kunskapen att identifiera, sortera, klassificera, emballera och ge rådgivning om ert farliga avfall.

Provtagning och vattenanalys

Genom provtagning och vattenanalys identifierar vi potentiella föroreningar i grundvatten, spillvatten, sediment och slam.

En provtagning och vattenanalys är grunden i all vår projektering och säkerställer korrekt behandling och säker hantering.

Konsultering

Öppna dörren till din verksamhet och låt oss bidra till lyckosamma projekt och utveckling av er verksamhet.

Vi kan…

  • projektering
  • avsättningskanaler
  • avfallsoptimering och cirkulär ekonomi.
  • teknisk utveckling, farligt avfall, och affärskalkylering.
  • affärsutveckling och strategiarbete.
  • projekt- och arbetsledning

Utbildning

REWALBI anordnar företagsanpassade miljöutbildningar, skräddarsydda efter just er verksamhet.
Våra utbildningar kopplar ihop er verksamhet med gällande lagstiftning och bidrar till en säkrare arbetsplats.
Miljörisker, hantering av farligt avfall och ADR 1.3 är exempel på utbildningar.