Mobil vattenrening – Älvsborgsbron i Göteborg

jul 5, 2023 | Nyheter, Projekt

Under sommaren 2023 skall den snart 60 år gamla Älvsborgsbron över Göta Älv i Göteborg renoveras. Bland annat ska delar av brons betongkonstruktion vattenbilas bort och ersättas. På uppdrag av DAB Group ansvarar REWALBI för att rena det grumliga och förorenade spillvattnet med ett flöde upp till 40m³/tim
REWALBI har anlitats för att etablera drifta en mobil vattenreningsanläggning och hantera det uppkomna spillvattnet.

Vattnet samlas upp i kar under bron och leds sedan ner från bron via pylonbenet. Därefter passerar vattnet den aktiva reningsanläggningen med kemisk dosering, lameller och pH-justering. En process som effektivt tar hand om suspenderat material och metaller i vattnet, renat ner till nivåer för att kunna släppas till recipient.
Allt detta i en 24/7 digitalt övervakad anläggning med daglig tillsyn och larmövervakning.

Projektet är ett helhetsåttagande som omfattar projektering, byggnation, drift och underhåll.