Mobil vattenrening av PFAS-förorenat släckvatten

sep 14, 2023 | Projekt

REWALBI tar sig an uppgiften att rena PFAS-förorenat släckvatten.

Det är i samband med släckningsarbete av bränder i avfallshögar som det har uppstått stora mängder släckvatten, vatten som tillfälligt har lagrats upp i dammar.

Laboratorieanalyser av släckvattnet visade på betydande föroreningar, däribland PFAS, som är känt för sina långsiktiga negativa miljöeffekter och potentiella hälsorisker.

REWALBI etablerade en automatiserad mobil vattenreningsanläggning på platsen.
Under två månaders tid har anläggningen framgångsrikt renat 3000 kubikmeter släckvatten ner till nivåer godkända att släppa vidare till våtmark.

Åtagandet innefattar inte bara mobil vattenrening, utan även löpande provtagningar och analys av vattnet för att säkerställa att de utsläppskrav som ställts av tillsynsmyndigheten upprätthålls. Detta åtagande är en grundläggande del av vår strävan att skydda vår miljö.