GEO-gruppen byter tunga transporter mot mobil vattenrening

apr 4, 2022 | Nyheter, Projekt

GEO-gruppen utför geologiska insatser inom geoteknik, miljöundersökningar och kärnborrning. David Nilsson, projektledare på GEO-gruppen beskriver Göteborg idag som en stor byggarbetsplats där behovet av geotekniska undersökningar i samband med Västlänken är enormt.

För att kyla ner både borrutrustning och berg uppkommer stora mängder vatten innehållande ett finkornigt stenmjöl. Det grumliga vattnet kan innehålla tungmetaller och stor andel suspenderade ämnen som riskerar att orsaka skador på natur eller sätta igen dagvattenbrunnar. Tillsynsmyndigheter kräver därför att det förorenade vattnet inte får släppas rakt ut i naturen.

Historiskt har vi lagrat allt vatten i containrar som har tömts med sugbil varje dag och transporterats vidare till en behandlingsanläggning. Men dagliga tunga transporter med vatten kändes inte som en miljömässigt bra hantering, som dessutom tog mycket av min tid för logistikplanering, säger David Nilsson.

GEO-gruppen kontaktade REWALBI med en förfrågan om att utvärdera alternativa metoder för hanteringen av vattnet.

Efter platsbesök och laboratorieanalys av vattnet kunde REWALBI presentera en lösning som renade det förorenade vattnet direkt på arbetsplatsen. Genom långsam sedimentering, pH-justering och filtrering lyckades REWALBI uppnå de ställda utsläppskraven och vattnet kunde efter provtagning och analys släppas till recipient.

Vi tror på ett helhetsåtagande för all vattenhantering på arbetsplatsen. Det innebär att vi sköter projektering, etablering, provtagning, drift och dokumentation för rapportering till tillsynsmyndighet. På så sätt skapar vi trygghet i att allt sköts korrekt och låter kunden fokusera på det de faktiskt kan bäst. Det är precis vad konceptet WaterPartner innebär, säger Filip Thunberg, Affärsutvecklare på REWALBI.

WaterPartner är en tjänst med mobila vattenreningsanläggningar för bland annat bygg- och anläggningsindustrin, läns- och dagvatten från markentreprenader, betongarbeten, infrastrukturprojekt, underhåll av vägbroar och tunnlar, saneringsprojekt, industriunderhåll eller akutjobb.

Sedan vi började anlita REWALBI har vi kunnat släppa det dagliga kring vattenhanteringen. Att rena vattnet på plats är inte bara en stor ekonomisk vinst utan även en mer miljömässigt korrekt hantering, säger David Nilsson på GEO-gruppen.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om REWALBI WaterPartner.

REWALBI WaterPartner

REWALBI Miljöteknik AB
Henrik Lundqvist
Försäljning
0730 98 22 07
henrik.lundqvist@rewalbi.se

GEO-gruppen i Göteborg AB
David Nilsson
Projektledare
0768 05 38 84
david.nilsson@geogruppen.se