Om REWALBI

I samband med entreprenad- och infrastrukturprojekt uppkommer idag stora mängder smutsigt och förorenat vatten. I de fallen där vattnet inte tillåts rinna direkt ut i naturen, samlas det i bästa fall upp för transport till en behandlingsanläggning. En lösning som är dyr, resurskrävande och miljömässigt påfrestande.

REWALBI vill skapa hållbara lösningar för samhällets hantering av förorenat vatten.

Med spetskompetens och mångårig erfarenhet inom vatten- och avfallshantering behandlar och renar vi förorenat vatten från industriell sektor och infrastrukturprojekt.

Genom att tillämpa marknadens bästa tillgängliga teknologi för mobil vattenrening, skapar vi skräddarsydda lösningar för en hållbar hantering av smutsigt och förorenat vatten direkt på arbetsplatsen.

Med REWALBI TreatmentCenter i Gunnilse är vi Göteborgs enda konkurrensoberoende mottagningsanläggning för förorenat vatten. Den flexibla mottagaren som behandlar förorenat vatten från dagvattenledningar, oljeavskiljare, tvätthallar och annan industri.

Vår story

REWALBI grundades av vännerna Nicklas, Filip, Chadi och Michael. Fyra väldigt olika killar som fann varandra inom miljö- och avfallsbranschen.

Nicklas kommer med tusen idéer, Filip sållar bort de niohundranittionio lösningar som inte är bra, Chadi utvecklar en teknisk lösning, Michael sätter samman allt i en praktisk lösning.

Tillsammans är vi REWALBI.

Vi driver REWALBI med entreprenörsanda och begränsas inte av en byråkratisk organisation som hämmar flexibilitet och ett agilt arbetssätt.

Personlig service och viljan att alltid göra vårt yttersta för våra kunder finns i varje medarbetares DNA. 
REWALBI är en del av Sortera Group AB.

 

REcycling
WAter
ALBIs

REWALBI

Vad betyder då Albis, tänker du?

Albis är den första benämningen av Göta Älv i skrift från 1200 talet, och är en latinisering av ordet älv.

Vi vill rena och återvinna vatten, genom att återföra det till sin ursprungliga källa sluter vi kretsloppet.

REWALBI är därmed vår kärnverksamhet i ord.