REWALBI förvärvar industrihall i Gunnilse.

sep 29, 2021 | Nyheter

REWALBI Miljöteknik är i ett expansivt skede och förvärvar industrihall och uppställningsyta i Gunnilse, nordöstra delarna av Göteborgs kommun.
Inom kort öppnar vi portarna för mottagning av förorenat vatten och slam, och blir därmed Göteborgs enda konkurrensoberoende mottagningsanläggning.