REWALBI och SMA Örebro i samarbete kring omtalad miljöskandal

mar 29, 2022 | Nyheter, Projekt

Bristfällig hantering av batterier ledde till en av Sveriges största miljöskandaler.
I stället för att återvinnas dumpades delar av materialet på olika platser runtom i Mellansverige.
Lakvatten från de nergrävda batteriresterna rann ut i marken, vilket ledde till att höga halter av tungmetaller som zink, nickel och koppar hittades i marken.

Karlskoga kommun och deras partners hanterar ärendet och säkerställer att batterierna nu tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt.
SMA Örebro utför hanteringen batterierna samt marken, där man hittills har hanterat 3000 ton batterier.

SMA Örebro ingår i Sveriges största företagsgrupp inom infrastruktur och markentreprenad med nationell täckning. De utför markarbeten inom områdena vatten, avlopp & fjärrvärme, betong, grund & finplanering, infrastruktur, väg & exploatering, industri, service & underhåll, ledningsschakter, el & telecom samt miljöentreprenader.

REWALBI har på uppdrag av SMA Örebro etablerat en WaterPartner mobil vattenreningsanläggning på arbetsområdet och hanterat det förorenade vattnet som uppstår under projektet.


Vattnet innehåller rester av tungmetaller som samlas upp i magasin. Där renas vattnet till nivåer som fastställts av miljökontoret och släpps sedan till recipienten.

WaterPartner är en tjänst med mobila vattenreningsanläggningar för bland annat bygg- och anläggningsindustrin, läns- och dagvatten från markentreprenader, betongarbeten, infrastrukturprojekt, underhåll av vägbroar och tunnlar, saneringsprojekt, industriunderhåll eller akutjobb.

Med konceptet WaterPartner skapar REWALBI en helhetslösning för all vattenhantering på arbetsplatsen med projektering, myndighetskontakt, byggnation, drift, provtagning, analys och rapportering.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om REWALBI WaterPartner.

REWALBI WaterPartner

REWALBI Miljöteknik AB
Nicklas Johansson
VD
0733 29 59 83
nicklas.johansson@rewalbi.se       

SMA Örebro AB
Andreas Åkerling
VD
0705 47 80 16
andreas.akerling@smaorebro.se