REWALBI i satsning mot självförsörjande avfallsåtervinning

maj 10, 2023 | Nyheter

Sommaren 2023 kommer taket till REWALBI TreatmentCenter i Gunnilse, täckas av inte mindre än 237 solpaneler som tillsammans årligen kommer producera 80 000 kWh solel.

REWALBI arbetar dagligen med lösningar för en hållbar och miljömässigt korrekt hantering av förorenat vatten på infrastrukturprojekt, entreprenad och industri.
Nu tar bolaget ytterligare ett steg i fokus på hållbarhet med satsning på solceller på mottagningsanläggningen TreatmentCenter i Gunnilse.

”Solcellsanläggningen innebär att vi inom snar framtid kan driva processen för att rena avfallsvatten med egenproducerad el. Dessutom laddar det upp våra elbilar som tar oss runt till våra mobila vattenreningsanläggningar på stan. Som miljöbolag var det en väldigt tillfredsställande tanke och för oss en självklar investering.”, säger Filip Thunberg, marknadschef på REWALBI.

Solelen motsvarar en besparing av 32 140 kg koldioxidutsläpp per år enligt den utvalda leverantören Actemium.