Sortera förvärvar REWALBI och stärker sin position inom vattenrening

feb 1, 2024 | Nyheter

Sortera, en av de ledande aktörerna inom insamling och förädling av restprodukter från bygg-, infrastruktur- och industrisektorerna i norra Europa, stärker sitt erbjudande inom vattenrening och mottagning av förorenat vatten genom förvärvet av REWALBI Miljöteknik AB.

Sortera, genom affärsområdet Water Treatment och under varumärket Envytech, har idag en ledande position inom vattenrening i Sverige och norra Europa, med unik kompetens inom fram för allt sanering av PFAS förorenat vatten. Förvärvet av REWALBI kompletterar Sortera väl, då REWALBI har en stark position i västra Sverige inom både mobil och permanent vattenreningsutrustning. Med förvärvet av REWALBI bygger Sortera en stark grund att växa vidare från både nationellt och internationellt.

“Förvärvet av REWALBI är en viktig milstolpe för Sortera och ytterligare en byggsten för vår strategi att stärka och bredda vårt erbjudande inom vattenrening. REWALBI har haft en imponerande tillväxt och på kort tid etablerat sig som en ledande aktör inom mobil vattenrening. Med vårt gemensamma erbjudande kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu mer effektiva och hållbara lösningar för att klara av deras ökade krav på rening av kontaminerat vatten,” säger Sebastian Wessman, VD för Sortera.

“Vi är entusiastiska över att bli en del av Sortera och ser fram emot att kombinera våra styrkor för att driva innovation inom vattenrening. Att bli en del av Sortera ger oss en starkare plattform för fortsatt tillväxt och möjligheten att nå ut till ännu fler med våra tjänster. Vi är övertygade om att detta kommer att stärka vår position på marknaden och göra det möjligt för oss att erbjuda ännu mer avancerade lösningar,” säger Nicklas Lokander, VD och medgrundare av REWALBI.

Förvärvet av REWALBI är Sorteras förvärv nummer 21 sedan Sortera grundades i 2006. REWALBI har 14 medarbetare och en omsättning på drygt 50 miljoner kronor. Med det nya förvärvet ökar Sorteras omsättning till 3,2 miljarder kronor. REWALBI ingår i Sortera från och med den 1 februari 2024.


OM REWALBI MILJÖTEKNIK AB
REWALBI tillhandahåller mobila vattenreningsanläggningar för rening av förorenat vatten från industrisaneringar samt bygg- och anläggningsindustrin i Västsverige. Man driver även en mottagningsanläggning i Göteborg för förorenat vatten från dagvattenledningar, oljeavskiljare, tvätthallar och annan industri.
www.rewalbi.se

OM SORTERA
Sortera är en ledande aktör inom insamling och byggåtervinning som genom sina fyra affärsområden Recycling, Industry, Materials och Water Treatment strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören där Sorteras lösningar bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda. Med drygt 900 medarbetare i tre länder och en omsättning på 3,2 miljarder kronor bedriver Sortera verksamhet i egen regi från försäljning, insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i norra Europa.
www.sortera.se    

För mer information kontakta 

Sebastian Wessman, CEO
sebastian.wessman@sortera.se