REWALBI

TreatmentCenter Gunnilse

REWALBI TreatmentCenter i Gunnilse är mottagningsanläggningen för omhändertagande av förorenat vatten och slam från dagvattenledningar, oljeavskiljare, tvätthallar och annan industri.

Slam och föroreningar i vatten från industriprocesser innehåller ofta metaller eller organiska föreningar som bör tas ur kretsloppet. Genom att separera föroreningarna från vattnet möjliggör vi en miljöriktig återvinning av materialet. Beroende på materialets klassificering och typ av föroreningar släpps vattnet ut till recipient eller transporteras vidare för ytterligare behandling.

Allt material analyseras för att säkerställa rätt behandlingsmetod, kostnadseffektivitet, säkerhet och den miljömässigt bästa hantering.

Som Göteborgs enda konkurrensoberoende mottagningsanläggning är vi den flexibla aktören med generösa öppettider.