Välkommen Sandra!

okt 30, 2023 | Jobb, Nyheter

REWALBI breddar sin miljöavdelning och välkomnar Sandra Östling!
I sin roll som miljötekniker kommer Sandra att arbeta nära våra kunder genom hela projektprocessen. Hennes uppgifter inkluderar miljökontroll, provtagningar och analyser av mark och vatten, riskbedömningar, myndighetskontakt och slutrapportering av projekt.

Sandra Östling
sandra.ostling@rewalbi.se
0761 02 59 53