REWALBI WaterPartner

Ett helhetskonceptet för mobil vattenrening av förorenat vatten. En helhetslösning från projektering till slutrapportering, så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Med vår lösning för mobil vattenrening skapar vi en helhetslösning för all vattenhantering på arbetsplatsen.

Ge oss det beräknade flödet, ett vattenprov och en etableringsyta så sköter vi projektering, myndighetskontakt, byggnation, drift, provtagning, analys och rapportering.

WaterPartner är en tjänst med mobil vattenrening för bygg- och anläggningsindustrin, läns- och dagvatten från markentreprenader, betongarbeten, infrastrukturprojekt, underhåll av vägbroar och tunnlar, saneringsprojekt, industriunderhåll eller akutjobb.

Varje enskilt projekt anpassas utefter de unika förutsättningar och krav som råder på platsen. Med WaterPartner förenklar vi vardagen i en stressig byggmiljö och skapar trygghet i att man uppfyller de miljökrav som ställs på vattenhanteringen.

Steg för steg, såhär fungerar det

"

1. Projektering

Liten schakt eller infrastrukturprojekt? Oavsett så är varje projekt unikt och anpassas efter de förutsättningar och krav som råder på platsen.
Med beräknat flöde, vattenanalys och en etableringsyta projekterar vi en anpassad vattenrening för ert projekt.

Genom AR-teknik kan vi skapa visualisering och digitala 3D-modeller redan i projekteringsstadiet, allt för att garantera de platsspecifika förutsättningarna.

"

2. Byggnation & Testkörning

Vi installerar och optimerar utrustningen för att säkerställa driftsäkerhet och full funktion från dag 1 i projektet.

"

3. Drift

Våra driftoperatörer utför daglig drift, optimering, kontroll och underhållsarbete under hela projekttiden. Anläggningarna är övervakade dygnet runt och utrustade med driftslarm till jourhavande operatör.

"

4. Provtagning och vattenanalys

Kontinuerligt under projektet utför vi provtagning och vattenanalys av föroreningshalter för att säkerställa att de utsläppskrav som finns uppfylls. Analysresultat, flöden och andra parametrar sammanställs i en rapport och kommuniceras med tillsynsmyndigheter.

"

5. Hantering av restmaterial

Restprodukter och förorenat material från reningsprocessen saneras på plats och transporteras för vidare behandling.

"

6. Slutrapportering

Efter avslutat projekt skapar vi en slutrapport och assisterar med rapportering till myndigheter och övriga intressenter.